Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________

 

Dostawa plecaków ratowniczych, toreb opatrunkowych, ampularium

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 16.04.2018r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 16.04.2018r.

_________________________________________________


Bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów:
Olej napędowy – ON

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

_________________________________________________
Zakup opon letnich i zimowych

Informacja o wyborze oferty

Data umieszczenia: 11.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 09.04.2018r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 04.04.2018r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 04.04.2018r.

_________________________________________________


Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.03.2018r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 14.03.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 14.03.2018r.

_________________________________________________


Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2018

Pobierz >>>

Data umieszczenia: 14.02.2018 r.

_________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego