Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________


Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 02.11.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.10.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 04.10.2017r.


Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.09.2017r.

Przedłużenie terminu składania ofert
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 26.09.2017r.


_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.11.2017r.

Zaproszenie

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 22.09.2017r.________________________________________________


Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Opinia i raport niezależnego bieglego rewidenta za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2015 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans na dzień 30.06.2017 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 08.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 08.09.2017r._________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego