Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________

 
 

Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr.48
Data umieszczenia: 28.06.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu dla zadania nr.48
Data umieszczenia: 28.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.06.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 30.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 25.05.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 18.05.2018r..

_________________________________________________

 

Dostawy produktów leczniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 20.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 18.06.2018r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 23.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 11.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 11.05.2018r..
_________________________________________________

 
 


Bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów:
Olej napędowy – ON

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data umieszczenia: 13.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 30.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 25.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 20.04.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

_________________________________________________ 
 


Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2018

Pobierz >>>

Data umieszczenia: 14.02.2018 r.

_________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego